Maghanap ng isang Provider

Employer Sponsored Mental Health o Substance Use Disorder o Mental Disorder (MHSUD) at Employee Assistance Program (EAP) Benefit Plans

Depende sa mga benepisyong makukuha mo sa pamamagitan ng iyong employer, maaari kang pumili mula sa EAP o MHSUD network. Ang mga provider ng network ng MHSUD ay dalubhasa sa mga isyu na nangangailangan ng pangmatagalang pangangalaga at kasama ang mga psychiatrist (MD's) na maaaring magbigay ng pamamahala ng gamot. Ang mga tagapagbigay ng network ng EAP ay bihasa sa panandaliang pagpapayo na nakatuon sa solusyon, mga isyu sa lugar ng trabaho, mga alalahanin sa buhay at mga isyu sa relasyon.


Iba Pang Mental Health o Substance Use Disorder o Mental Disorder (MHSUD) Benefit Plans

Nakikipagsosyo ang Beacon of California sa California Health Plans at County Mental Health Plans upang magbigay ng kinakailangang medikal na mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa pag-uugali para sa mga miyembro sa pinakanaaangkop sa klinika at cost-effective na mga therapeutic setting. Upang mahanap ang isang provider, piliin ang iyong planong pangkalusugan sa ibaba.